Super 8
Снято на Кварц 1х 8с2
Пленка: Kodak Vision 3 200T

ТИП ВИДЕО: Арт
ГОД: 2024